Nyhedsbrev
Medicinaffald

Vær med til at holde miljøet rent

Al medicin har en begrænset holdbarhed. Tabletter har maksimalt en holdbarhed på 5 år, mens f.eks. penicillin-mikstur kun har en holdbarhed på 14 dage, selvom det opbevares i køleskab. På medicinen er påtrykt en "anvendes før" - dato, og man bør aldrig anvende medicin, der har overskredet denne dato. Når medicin bliver for gammelt, forsvinder lægemidlets virkning.

 

Mange mennesker opbevarer medicin, der er for gammel - hvorfor den skal kasseres. Medicinaffald bør ikke smides ud med den almindelige dagrenovation, da medicinaffald skader det ydre miljø, men derimod afleveres på apoteket, hvor det vil blive sorteret og sendt til destruktion.

 

Det er ikke kun for gammel medicin, der bør kasseres. Har du gennemgået et nu afsluttet behandlingsforløb, og er der blevet medicin tilovers, bør du også aflevere denne medicin til destruktion.

 

Medicinaffald er et vidt begreb der bl.a. inkluderer alle lægemidler (også håndkøbslægemidler), levende vacciner og brugte kanyler. Apoteket modtager af sikkerhedsgrunde kun brugte kanyler, som afleveres i godkendte kanylebokse (disse kanylebokse kan købes på apoteket). Medicinaffald omfatter derimod ikke kosmetik, briller, høreapparater og lignende.

 

Apoteket modtager medicinaffald fra alle private personer.

 

Kig derfor dit medicinskab efter for unødvendig medicin og medicin, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet - dine medicinrester kan afleveres på apoteket

 

Vil du vide mere, så klik her.

Dine oplysninger