Nyhedsbrev
Dosisdispensering

Dosispakket medicin fra Østergades Apotek

Hvorfor kan det være en fordel at få dosispakket sin medicin

 

  

-          Hvis man har svært ved at huske at tage sin medicin. Medicinen pakkes i gennemsigtige engangsposer til morgen, middag aften og nat. Hver pose er forsynet med navn, cpr-nummer, dato og tidpunkt for indtagelse, samt hvilken medicin der er i posen.

 

-          Man skal ikke ringe til lægen for at forny sine bestillinger. Når man sammen med sin læge har fået aftalt, at få medicinen pakket i dosisruller sørger lægen for at sende recepter til apoteket.  Herefter  kan man fast afhente eller få sendt medicinen og skal altså  ikke tænke på at få bestilt sin medicin. Man går selvfølgelig til de normal tjek hos lægen, og giver dette anledning  til ændringer til medicinen vil lægen sende en meddelelse til apoteket. Apoteket sørger for at dosisrullerne bliver tilpasset til næste leverance.

 

-          Økonomisk fordel. Det koster ca 1 kr pr. dag at få sin medicin pakket i dosisruller. Har man helbredskort vil det koste ca. 1 kr pr uge. Derudover betaler man for medicinen og her vil der altid tages udgangspunkt i laveste stkpris – der dosispakkes ud fra den pakningsstørrelse som er billigst.Da man kun får leveret medicin til 14 dages forbrug vil det ikke blive aktuelt at kassere eventuelle restmedicin.

 

-          Medicinændringer.  Hvis medicinen ændres i en dosispeiode (eller medicinen for en ny periode allerede er ved at blive pakket)  kan man få pakket en ny portion, og den gamle medicin skal destrueres. Du kommer altså højst til at skulle kassere medicin til omkring 14 dages forbrug.

 

-          Information om medicinen. Der udleveres en informationsmappe sammen med medicinen første gang man modtager dosispakket medicin. I mappen findes en oversigt over den pakkede medicin (doseringskort). Man kan altid på anmodning få informationssedler om de tabletter og kapsler, der er pakket i poserne.

 

Om torsdagen ugen før en ny periode skal starte kan du afhente til en ny 14 dages periode. Du kan også træffe aftale om at få medicinen bragt ud.

 

Kontakt apoteket hvis du har spørgsmål til dosispakket medicin.

Dine oplysninger